Sportovní vyžití

Cykloturistické trasy

cykloturistika

V okolí od penzionu je množství cykloturistických tras vedoucí oblastí České Kanady a Podyjím a řada dalších turisticky atraktivních míst.
O své jízdní kolo se nemusíte obávat, v prostorách našeho penzionu nabízíme bezplatnou úschovnu kol.


Údolím Moravské Dyje

Na této trase navštívíme obce Staré Hobzí (kostel, zámek), Nové Hobzí (v blízkosti této obce betonové bunkry z 1 linie československého opevnění z r. 1938, Písečné nad Dyjí (zámek, židovský hřbitov), Montserrat ( kostel Panny Marie Bolestné, postaven 1712-1717 jako kopie benediktinského kostela ve Španělském Montserratu), Cizkrajov (kostel).


Kolem moravské „Hluboké“ do pohádkového kraje

Zde navštívíme obce Lidéřovice (krásný kostel Sv. Linharta z roku 1346), Český Rudolec (zchátralý zámek ve stylu anglické novogotiky, který je nazýván „Malá Hluboká“), Nový Svět, Terezín, Zvůle (camping s rybníkem ke koupání), Matějovec, Nová Ves, Dolní Bolíkov (židovský hřbitov, zbytky bývalé železárny).


K hradu, který střeží hranici tří zemí – Čech, Moravy a Rakouska

Na této trase se dostaneme téměř k Rakouským hranicím. Navštívíme Český Rudolec, Stálkov, Landštejn (hrad založený na počátku 13 století, hradní areál patří k nejstarším, nejrozsáhlejším a nejlépe zachovaným u nás, v létě i noční prohlídky, z věže hradu rozhled do širokého okolí), Klášter, Staré Město, Maříž (tato obec patřila v době totality do hraničního pásma, stával zde krásný zámek, ale po roce 1970 zlikvidován, zůstaly pouze nepatrné vzpomínky, nyní zde keramická dílna známá pod názvem Mařížská keramika), Slavonice (kostel sv. Ducha a Božího Těla, gotické a renesanční náměstí, kostelní věž s možností vyhlídky).


Ke dvěma evangelickým kostelům v jedné malé vesnici

Na této trase pojedeme trochu do vnitrozemí. Navštívíme Kostelní Vydří (hrobka Dalbergů, Karmelitánský klášter a kostel Panny Marie Karmelské), Řečice, Velká Lhota (památkově chráněný toleranční areál se dvěma evangelickými kostely a farami), Poldovka (krásný rozhled na krajinu), Brandlín, Heřmaneč, Markvarec, Český Rudolec, Lidéřovice.


uzkokolejka

Srdcem České Kanady k nejhezčí úzkokolejce

Opět se vracíme k Rakouským hranicím. Lidéřovice, Český Rudolec, Matějovice, Klenová (kaple z roku 1858), Senotín (v 16 –17 století těžba stříbra), Hůrky (založena jako hornické sídliště v roce 1630, empírové domy, empírový kostel z roku 1814), Landštejn, Stálkov (v lese za touto obcí „Grasslova jeskyně“ – podle pověsti se zde skrýval nejznámější místní zloděj), Vlastkovec, Rubášov.


Přes trojmezí až do kraje zaniklých vesnic

Tato trasa nás zavede do míst, která byla v bývalém hraničním pásmu a po roce 1989 se opět otevřela všem milovníkům přírody. Pojedeme po pěkných asfaltových silničkách, ale i hodně špatným terénem. Navštívíme Maříž, Trojmezí (hraniční kámen střetu hranic Moravy, Čech a Rakouska), projedeme místy bývalé obce Kuní, okolo Rajchéřovského rybníka a stejnojmenné obce, Hadí Vrch (chráněná krajinná oblast), ke koupání rybník Kačer, obec Návary a Veclov.